Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Politikerna vill göra A7 till ”Dödens väg”

Jag läste med bestörtning i en artikel i Svenska Magasinet att Marbellas kommun hade ställt sig bakom ett förslag från Mijas kommun att höja hastighetsgränsen på A7 från 80 km till 100 km i timmen. Ett fullkomligt vettlöst förslag.


Varje vecka åker min man och jag bil från Marbella till Fuengirola. En resa som kräver maximal uppmärksamhet av bilföraren. På sträckan från Marbella till Fuengirola (ca 30 km) finns 52 påfarter (minst) varav 11 med accelerationsfiler (alldeles för korta) och resten med Stop-skyltar. Dessutom finns det på samma sträcka ca 45 busshållplatser. Tillsammans skapar bara de nästan 100 tillfällen för riskfyllda trafiksituationer . Till detta kan läggas att hastigheten på vägen idag redan ligger i genomsnitt på ca 100 km. Det märker man när man försöker hålla hastighetsgränsen och hela tiden blir omkörd. Noteras bör också att trafiken på sträckan är oerhört tät med en blandning av personbilar, små och stora lastbilar och långtradare.

En faktor som också måste beaktas är att Spanien är en ung bilnation. Först i slutet av 80-talet och början av 90-talet blev det möjligt för den vanlige spanjoren att skaffa bil och därmed körkort . Det finns därför få bilförare med riktigt lång körerfarenhet. Det visar sig bland annat i brist på vilja till samverkan vilket krävs för en säker trafik. Undersökningar har också visat att en närvaro i trafiken av mycket erfarna bilförare bidrar till en dämpning av hastigheten.

Det enda rimliga vore att hastigheten på vägsträckan Marbella – Fuengirola sänktes till max 70 km i timmen. Det skulle kanske också bidra till att fler valde motorvägen - Ap 7, där trafiken idag är mycket gles. Åtminstone borde detta stimulera nyttotrafiken att använda det alternativet.

Ingen av oss vill väl att kustvägen väster om Málaga återigen skall klassas som Spaniens mest olycksdrabbade vägsträcka.

Inger Weijdling