Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Reflektera mera - förbättra ditt liv med en coach!

Personlig coaching är för dig som vill förändra, utveckla och/eller göra något nytt i livet. Det kan få dig att nå ett uppsatt mål både i ditt privatliv och yrkesliv. Hitta nya vägar i livet eller bryta gamla invanda destruktiva mönster


Av Katarina Lindevall

Kanske drömmer du om att byta karriär och/eller starta eget? Coaching är en kraftfull metod och innebär ¨hjälp till självhjälp¨. Detta betyder att den som coachas alltid äger både målet och lösningen till 100%.

Vad är coaching?

Ordet coach kommer ifrån engelskan och handlar om transport. Att ta någon från en plats till en annan. Det är en lösningsfokuserad samtalsmetod som bygger på nuet och framtiden. Det vill säga att man fokuserar framåt och tar inte upp det förflutna. Fokus på framtiden och att nå uppsatta mål som i sin tur skapar resultat såväl yrkesmässigt som privat.

Coaching är en metod som gör att du får tid för egen reflektion för att skapa t ex balans i livet. Den ger möjligheter att se ny vägar, fatta bättre beslut, personlig utveckling och kompetensutveckling. Styrkan med coaching är att den alltid leder till handling som tar dig mot nya mål.

En coach talar inte om för dig vad du ska göra utan ställer kraftfulla frågor som gör att du svarar och kommer fram till den bästa lösningen för just dig. Detta i sin tur leder till att du växer som individ. Du kommer att inse att du har de svar du behöver inom dig själv.Coachens roll är att plocka fram det bästa ur dig och säkerställa att du är på väg i den riktning du vill. Coachen lär dig att ”fiska”, den ger dig inte ”fisk”.

För vem är coaching?

För dig som vill ha ut något mer av livet, karriären, tävlingen, föräldraskapet eller ledarskapet. För dig som känner att du har mer att ge men något hindrar dig.

För dig som känner dig vilsen och inte vet riktigt vad du vill här i livet. För dig som hamnat i en personlig kris av något slag men vill framåt. För dig som är stressad och vill ha bättre balans i livet. För dig som vill lära dig att organisera, prioritera och planera bättre.

För dig som vill sluta med något eller börja med något nytt. Det är viktigt att förstå att coachen inte är terapeut, konsult eller mentor.

När behövs en coach?

När du behöver bryta ett destruktivt mönster hos dig själv. När du får sämre resultat än vad du vet att du kan prestera och inte vet hur du ska bryta den onda cirkeln. När du känner att du vill utvecklas, och nå önskat resultat snabbare. När du vill lära känna dig själv och förstå varför du tar de beslut du tar. När du vet vad du borde göra men inte gör det. När du vill ta reda på vad som verkligen är viktigt i ditt liv och vad som driver dig.

Hur kan du göra för att må bättre, få ut ännu mer av livet, jobbet och relationer?

Coaching för individer och grupper:

Framtidsfokusera, lösa problem och alternativt finna nya uppslag.

Uppnå önskade resultat och personliga mål.

Förbättra sina prestationer, fördjupa sitt kunnande och öka sin livskvalitet.

Frigöra sin potential och använda sina starka sidor till fullo.

Nå personlig mognad genom ökad självinsikt.

Coachens främsta egenskaper:

Engagemang – Direkt kommunikation - Bjuder på sig själv – Respekt - Ärlighet – Närvaro- Förvanskar aldrig sanningen och missbrukar aldrig ett förtroende.
 
Coachens roll är att få personer eller grupper att optimera sina resurser. En coach lyssnar, ställer kraftfulla frågor, stöttar, uppmuntrar och ger stärkande feedback.
 
Coaching är en metod som kan berika varje människas liv. Förutsättning för coaching är engagemang. Individen eller gruppen behöver ha viljan, lusten och önskan att utvecklas.
Är du intresserad; Kontakta Marie Skantz som även har bidragit med sin kunskap och information till denna artikel.