Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Ont? - Akupunktur i kombination med Naprapati kan vara lösningen

Det  finns många anledningar till smärta och varje patient är ett nytt mysterium att lösa. Enligt kinesisk medicin är den vanligaste orsaken någon form av qistagnation/energiblockering längs någon av de 14 meridianerna/energikanalerna vilka är kopplade till var sitt inre organ


Av Charlotta Östing, legitimerad Naprapat och licensierad Akupunktör

Det kan vara BLODSTAGNATION pga trauma eller operation. Behandlas med Guasha(drag med porslinssked) eller koppning (vacuumglas). Eller kan det vara utfrånkommande faktorer såsom KYLA,FUKT,VIND eller HETTA.

- KYLA anses som den svåraste smärtan och behandlas med akupunktur och moxa(värmestav) eller med glödgad nål.
- FUKT skingrar man genom att behandla matsmältningen med akupunktur och kostråd.
- VIND ger en smärtbild som ändrar karaktär hela tiden och här måste man förutom akupunktur även ta i beaktande eventuella allergier samt hur patienten klär sig.
- HETTA skingras med speciella akupunkturpunkter som man blöder samt råd om att undvika stark mat,alkohol och övriga hettabildande livsmedel.
 
Därutöver kan någon av de sju känslorna vara i obalans vilket i sin tur påverkar organen och dess meridianer.
De sju känslorna och deras koppling till organen är:
 
- Ilska,ger stigande qi och ansträngd lever.(typiskt är spänd tuggmuskulatur och huvudvärk)
- Överexaltation,skingrar qi i hjärtat och ger oklart omdöme.(ont i bröstryggen)
- Grubbleri, knyter qi och påverkar matsmältningen negativt.(ont i mage och mellangärde)
- Oro,ger ojämn qi och påverkar också matsmältningen negativt.(se ovan)
- Sorg, försvagar qi och man blir lättare mottaglig för sjukdomar i lungor och hjärta.(smärtande axlar och insidan av armarna)
- Rädsla, får qi att sjunka vilket utmattar njurarna.(ländryggsproblematik)
- Chock, ger kaotisk qi som paralyserar.(smärtan kan sitta var som helst)
 
Så ju mer förtroende jag kan inge min patient desto mer fakta får jag tillgång till för att kunna ställa en så korrekt diagnos som möjligt. Dessutom känner patienten ofta på sig vad orsaken till smärtan är. Det gäller att lyssna med både öron,ögon och händer.
 
Därefter undersöks tunga och puls för att få en uppfattning om hur de inre organen mår. Sedan inspekteras rörlighet/stelhet och en ovärderlig del av undersökningen är muskeltestning runt det smärtande området. Där finns alltid en muskelobalans som efter korrigering får det smärtande området att kännas bättre.
 
Med naprapati behandlas sedan de skador,stelheter och överrörligheter som beror på felaktiga arbetsställningar,ensidigt sportande(golfsvingen...) eller för litet träning. Därutöver kan kostråd spela en viktigare roll än man tror. Exempelvis aktiverar socker och mjöl inflammation medan kaffe försurar vävnaderna.
 
I Kina tar sig doktorn alltid gott om tid att gå igenom vad patienten bör och inte bör äta.
Rätt mat är medicin.
 
Ju längre tid man haft ont /varit i obalans desto längre tid tar det att "lära om" kroppen till att fungera i ett friskare mönster. Dock finns det alltid lindring -det gäller bara att hitta den bästa vägen dit för just Dig.