Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Påverkar förmögenhetsskatten allvarligt de icke residenta personer som förvärvar bostäder i Spanien?

Svaret är nej. Det har publicerats några artiklar i sammanhanget som är föga realistiska, onödigt orosspridande och med en analys av de spanska normerna som inte är särskilt seriösa


Av Tomás Fernández García

För det första kan vi säga att återinförandet av denna skatt är av en tidsbegränsad karaktär, det vill säga, endast för åren 2011 och 2012. Från och med den 1 januari år 2013, det vill säga om elva månader, återfås 100 % återbäring av skatten.

För det andra påverkar inte skatten alla köpare, utan endast de köpare vars förmögenhet överstiger 700 000 €, då skatt ska betalas, men det finns en skattebefrielse på 300 000 € för bostad. Så länge den icke residenta personens totala förmögenhet inte överstiger respektive begrepp, behöver denne inte betala någon förmögenhetsskatt och skulle inte heller behöva deklarera skatten.

Skattebeloppet att betala i det fall förmögenheten slutligen överstiger ovanstående beskrivna belopp, är i realiteten oansenligt, såvida det inte handlar om en stor förmögenhet.  Till exempel om den icke residenta personen, efter att ha räknat ihop summorna av sin förmögenhet, slutligen skulle komma fram till att basen (det belopp som överstiger respektive begrepp) för att betala skatten på skulle vara 167 000 €, skulle skatten att betala vara 334,26 € om året och bara för år 2012.

Slutligen påminner vi om att medelbeloppet för investeringar som görs av icke residenta personer är ca 250 000 €. Det vill säga, majoriteten av dem skulle inte alls behöva oroa sig för denna skatt.

Fråga advokaten

Denna text är skriven av advokat Tomás Fernández García, abogado på IURA Despacho Jurídico S.L.P. Har du någon fråga kan du e-posta den till: ulrica@iura.es, Ulrica Jonsson, Skandinavisk representant, IURA Despacho Jurídico S.L, tlf: 618 418 336.