Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Spanska advokater i Sverige med lång tradition

Sonia Cubas och Gabriel Alzola har fortsatt en lång tradition av advokathjälp specialanpassad för svensk-spanska intressen. (Foto: Anders Olow)
Sonia Cubas och Gabriel Alzola har fortsatt en lång tradition av advokathjälp specialanpassad för svensk-spanska intressen. (Foto: Anders Olow)
Juristfirman Alzola etablerade sig som den första spanska advokatbyrån i Sverige för 35 år sedan och har samlat på sig en gedigen erfarenhet bland annat inom civilrättens olika områden och de juridisk ekonomiska relationerna mellan Sverige och Spanien


Firman grundades av Sebastián Alzola Tristán från Kanarieöarna, ledamot av Las Palmas Advokatsamfund. I dag drivs den av hans son Gabriel tillsammans med kompanjonen Sonia Cubas, också ledamot i Las Palmas Advoktasamfund och specialist på internationella civilrättsliga frågor.

I Sverige finns kontoret på Borgmästargatan på Stockholms söder inte många gator från Gabriels uppväxtkvarter när han kom till Sverige som 12-åring tillsammans med föräldrarna.

 

Sonia är lite färskare i Sverige, men bägge har de funnit svenska kärlekar vilket gör att de numera står med fötterna lika säkert i den spanska myllan som den svenska.
En erfarenhet som gör att de blivit specialister på att ta hand om ärenden för både privat personer såväl som företagsärenden som rör de båda länderna.

Juristfirman Alzola arbetar främst med familje-, arvs-, fastighets-, företags-, avtals- och skatterätt.
Till sin hjälp har de ett etablerat nätverk av specialiskomptens i hela Spanien.
– Under de här åren har vi byggt upp ett omfattande nät av medarbetare i Spanien, advokater, skattekonsulter, auktoriserade fastighetsmäklare, värderingsmän, berättar Gabriel Alzola.
– Medarbetare som är verksamma på många av de orter där skandinaver har intressen och investeringar, till exempel Madrid, Barcelona, Solkusten, Kanarieöarna och Balearerna.

Sebastián Alzola är dessutom auktoriserad spansk-svensk översättare, godkänd av såväl de spanska som svenska myndigheterna, vilket gör att man också kan erbjuda auktoriserade översättningar.
– Av naturliga skäl har vi specialiserat oss på juridiska och ekonomiska översättningar.

Tack vare sin långa historik har man tillgång till ett stort arkiv med handlingar som kan röra husköp som svenskar gjort för många år sedan och som kan komma till nytta när hus står inför generationsbyte.
– Det mest återkommande ärendet handlar nog om arvsskifte, säger Gabriel Alzola.
– Jag skulle annars vilja säga att vår inriktning är att vara problemlösare. Man ska kunna komma till oss, beskriva sitt problem och sedan förvänta sig att vi tar hand om det.

Juristfirman Alzola AB
Tel: 0046 [0]8 643 13 01
E-post: info@alzola.se
www.alzola.se