Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Vilka rättigheter och skyldigheter har grannar rörande gemensamt staket, mur, vägg eller liknande?

Rättsbegreppet ”Servidumre de medianería”, dvs. samäganderätten till avgränsande murar eller väggar, innefattar de rättigheter och skyldigheter som uppkommer genom att intilliggande fastigheter avdelas av en mur, staket, stängsel, vägg eller liknande och fastighetsägarna därmed gemensamt nyttjar denna avgränsning


Av Abogada Zoraida Caballero

För att det skall handla om en samägd vägg, måste avgränsningen mellan fastigheterna vara gemensam; det är inte en samägd vägg om de närliggande fastigheterna har var sin vägg, eller om väggen är byggd på en av fastighetsägarnas tomt.

Den spanska civillagen fastställer i vissa fall att det handlar om en samägd vägg och inte en egenägd egendom, när någon av ägarna innehar lagfart eller om det finns s.k. yttre tecken eller annan förutsättning som visar motsatsen. Följande fall klassas som samägd vägg

1. Avgränsande väggar mellan fastigheter upp till en gemensam höjd.
2. Avgränsande väggar mellan trädgårdar, inhägnad gård inne i en by eller på landet.
3. Vid staket, stängsel eller häck som delar jordbruksfastigheter.

När anses det finnas s.k. yttre tecken på att det inte är en samägd vägg?

1. När den avgränsande väggen mellan fastigheterna har fönster eller öppna hål.
2. När hela väggen är byggd på endast den ena fastighetens tomt och inte mitt emellan fastigheterna.
3. När våningsplan, takstol, etc. endast belastar en av fastigheterna och inte den andra.
4. När den avgränsande väggen mellan uteplatser, trädgårdar och lantegendomen är byggd så att murkrön ligger mot en av fastigheterna.
5. När den avgränsande väggen är byggd i stenmur som går att gå på, och som sträckvis ligger på ena tomten och inte på den andra.
6. När intilliggande lantegendomarna avgränsas med staket eller häckar som inte helt inhägnar fastigheterna.

Vid ovan uppräknande förutsättningar, innebär det att dessa väggar, staket och häckar tillhör helt fastighetsägaren och är inte gemensamt ägda.

Ett särskilt fall när det klassas som samägd vägg är när det handlar om diken som är urgrävda mellan fastigheterna, om inte annat fastställes i lagfart eller på annat sätt.

Det är inte fråga om en samägd vägg när jord eller avfall grävts ur för att öppna ett dike, eller för att göra rent detsamma, och jorden ligger endast på en tomt. I detta fall tillhör diket fastighetsägaren.

Reparationer och uppförande av samägda väggar
Reparationer och uppförande av samägda väggar och underhåll av samägda stängeln, häckar och diken, bekostas av samtliga fastighetsägare som nyttjar demsamma, i proportion till en vars rättigheter.

Dock kan man som ägare avstå från nyttjandet av väggen och därmed inte behöva betala dessa kostnader, med undantag för om väggen är bärande i dennes egen fastighet.

I nästa nummer kommer vi att analysera varje ägares rättigheter och befogenheter till en samägd vägg.

Fråga advokaten
Denna fråga är besvarad av advokat Zoraida Caballero Carrasco, abogada på IURA Despacho Jurídico S.L.P. Har du någon fråga kan du e-posta den till: ulrica@iura.es
Ulrica Jonsson, Skandinavisk representant, IURA Despacho Jurídico S.L, tlf: 618 418 336.