Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Krishanteringen bör uppdateras

Krishanteringen bör uppdateras
Krishanteringen bör uppdateras
Olyckor, bränder, jordskalv, jättevågor och terroristattacker. Oavsett var vi bor i världen kan katastrofen vara ett faktum. För snart tre år sedan togs initiativet till bildandet av en krisgrupp på Costa del Sol. Men vad har hänt efter det?


Det är viktigt att ge våra landsmän stöd vid katastrofer, sa Bo Wallin, tidigare svensk kyrkoherde på Costa del Sol, i samband med ett informationsmöte på Svenska kyrkan sommaren 2002.
En krishanteringsgrupp utarbetades på initiativ av flera kustsvenskar däribland Birgit Odfalk Lilja som fick idén i samband med den stora branden i Mijas Costa i början av 1990-talet.
Det var då som mark och trädgårdar runt Sierrezuela och Campo Mijas brändes ner. Även delar av Mijasbergen drabbades, något som har varit återkommande de senaste åren.

ETA-attentat
Sedan 1980-talet har kusten även drabbats av flera terroristattentat utförda av den baskiska separatistorganisationen ETA. Sommaren 2002 exploderade bilbomber i Marbella och Fuengirola med personskador och materiell förödelse.
Efter flodvågskatastrofen i Sydostasien frågar sig Spaniensvenskarna hur krishanteringen är organiserad på Costa del Sol.
Sommaren 2002 utarbetades ett krishanteringsprogram mellan spanska myndigheter och krisgruppens språkrör. Säkerhetschefen vid Nationalpolisen i Fuengirola informerades om det svenska initiativet till en krishanteringsgrupp liksom cheferna för lokalpolisen och civilförsvaret.
Alla var mycket positiva till initiativet. Ambassadrådet Håkan Hjort vid Svenska ambassaden i Madrid ansåg att detta var mycket bra och kom i rätt tid.

Krisberedskap
Men efter bildandet av Skandinaviskt Katastrof Centro, (SKC) frågar sig många vad som har hänt.
I samband med ett månadsmöte hos Sveriges Pensionärsförbund Solkusten fick nuvarande kyrkoherden Peter Wickström frågan vad som har hänt de senaste åren med arbetsprojektet Skandinaviskt Katastrof Centro, SKC.
Peter Wickström säger till Svenska Magasinet att arbetet och utvecklingen av det som sjösattes 2002 fortsätter.

Myndigheter
-Det var ett bra initiativ som utarbetades lokalt här på Solkusten. Dessa goda grunder ska vi bygga vidare på. Men personligen har jag hela Iberiska halvön som mitt arbetsområde varför krishantering måste samordnas med spanska, svenska och portugisiska myndigheter beroende på var katastrofen inträffar. Och det är ett jättearbete.
Enligt Peter Wickström har beredskapsplaner utvecklats i samarbete med de övriga nordiska kyrkorna på Solkusten de senaste åren.
-Vid en katastrofsituation på Solkusten berörs alla nordbor. Kan vi samordna hjälpen mellan flera nordiska institutioner kan vi också bli effektivare, tror Peter Wickström.

Känner du till en röd katastrofpärm?
-Givetvis, jag har den på mitt kontor. I den finns en beskrivning och frivilliga krafter i samband med en katastrof. Pärmen innehåller namn och adresser, telefonnummer. Det som jag känner är väl att den borde uppdateras med jämna mellanrum, erkänner Peter Wickström.

Uteblivna möten
Vad SvM erfar och som tidigare protokoll ska visa skulle SKC-gruppens alla medlemmar kallas till möten en eller två gånger per år för att uppdateras. Något som inte har ägt rum de senaste åren.
SKC godkändes officiellt för några år sedan av Fuengirolas borgmästare Esperanza Oña som även tog upp ämnet vid polisens dag där hon tackade för det lovvärda initiativet. Kyrkoherde Peter Wickström samt Birgit Odfalk Lilja deltog i detta uppmärksammade möte med Esperanza Oña och poliskåren.
Det skulle gälla under två år, för att senare kunna förlängas genom att borgmästaren återigen skrev under avtalet. Men det har inte blivit några fler undertecknade avtal.

Inför lokalvalet
-Jag tolkar det som att borgmästaren i Fuengirola mest var intresserad av att visa sin välvilja inför lokalvalet. Därefter har jag vid flera tillfällen varit på kommunhuset för att få tillståndet vidare godkänt och undertecknat, men då har det saknats intresse från kommunhusets sida.
-Men visst skulle vi kunna göra mera. Det är värt att tänka på att det händer trista saker bland enskilda människor varje dag som för dessa kan te sig som katastrofer. Här har vi inom kyrkan ett stort arbete att utföra, att stötta dessa individer. Vid större katastrofer är det spanska myndigheter som är huvudaktörer, säger Peter Wickström avslutningsvis.
Fotnot. Svenska kyrkans journummer är 675 945 929.