Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Vad händer med den spanska arvsskatten?

Många planerar för den spanska arvsskatten. Vissa drabbas medan andra inte drabbas. Varför är det så??? Vad kommer att hända????? Bo Wennertorp vid den svenska revisionsbyrån Global Accounting på Costa del Sol ger sin syn


Förr hade Spanien en enhetlig arvsbeskattning. Endast ett system fanns. Spanien består av ett tjugotal olika regioner. Dessa regioner ville ha större bestämmanderätt i skattehänseende. Centralregeringen i Madrid beslöt då att regionerna själva fick bestämma över arvsbeskattningen av regionernas innevånare. Det är arvingen som betalar arvsskatten. Problemet som då uppstod var att bestämma i vilken region arvingarna  bosatta utomlands skulle beskattas. Madrid bestämmde att dessa skulle bli en egen region och beskattas  direkt av Madrid i en egen fålla. Och så blev det.

Varje region beslutar om sin egen arvsskatt. Rent generellt kan sägas att de regioner som styrs av PP (vilket torde motsvara moderaterna i Sverige) har låg eller ingen arvsskatt. De regioner som styrs av PSOE (vilket torde motsvara socialdemokraterna i Sverige) har högre arvsskatt. Flera undantag finns emellertid. För de arvvingar som bosatt sig utomlands uppgår arvsskatten till 7-34 % beroende på arvets storlek.

Vad är då problemet med detta? Jo, det är att det torde strida mot EUs grundläggande regler att alla EUmedborgare skall behandlas lika oberoende av medborgarskap och var man bor. Särbehandling är förbjudet inom EU. I Spanien finns två särbehandlingar. Dels beror det på var i Spanien arvingarna bor eftersom varje region har sina egna regler. Dels behandlas de arvingar som bor utomlands hårdast. Knappast någon region har så tuffa regler som de som gäller för utlandsbosatta arvingar.

En av våra kunder reagerade kraftigt på dessa regler som uppenbart strider mot EUs krav på likabehandling. Under våren 2010 skickade han en skrivelse till EUkommissionen i Stockholm. Där påtalades dessa orättvisor. Den svenska EUkommissionen reagerade snabbt och kraftfullt.

Förhandlingar med spanska skattemyndigheten inleddes omedelbart. Spanska myndigheterna har kommit med ett nytt arvsskatteförslag som emellertid EU förkastade. När detta skrivs förbereder Spanien ytterligare ett ändrat förslag till förändring av arvsskatten. Det är för tidigt att sia om detta förslag kommer att accepteras av EU. Inom kort vet vi emellertid om EU kommer att acceptera det nya spanska förslaget till ny lagstiftning som skulle harmonisera dagens särbehandling.

Du kan nå Bo Wennertorp på mail bosse@globalaccounting.es