Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Kan hypotekslån upphävas genom att låntagaren lämnar tillbaka den belånade egendomen till banken?

I dessa tider av ekonomisk kris, har följande fråga uppstått: Är det möjligt för en låntagare att frigöra sig från ansvar till följd av ett hypotekslåneavtal, genom att lämna tillbaka den belånade egendomen till banken?


Svaret bör vara jakande och med vissa nyanser är detta möjligt genom fullgörelse i annan form än genom betalning. Detta innebär att låntagaren lämnar den belånade egendomen som betalning av sitt lån, så att hypotekslåneavtalet helt upphör att gälla.

En viktig faktor är det värde som brukar anges i köpeavtalet för den belånade egendomen, för det fall att lånet inte betalas och den belånade egendomen därmed säljs på exekutiv auktion.

Man bör inte förväxla fullgörelse i annan form än genom betalning med överlåtelse av egendom för att betala en skuld. Den viktiga skillnaden är följande:
Om låntagaren överlåter sin egendom till banken för att betala sin skuld, så kommer skulden endast att upphöra om hypotekslåneavtalet uttryckligen stadgar att den enda egendom som fungerar som garanti för hypoteksskulden är den belånade bostaden.

Om det inte finns någon sådan klausul i hypotekslåneavtalet, har låntagaren obegränsat personligt ansvar för återstoden. Det vill säga gäldenärens övriga egendom fungerar som garanti för hypotekslånet.

Men detta kan man undvika om man i efterhand förhandlar med banken om fullgörelse i annan form än genom betalning, alltså överlämnande av fastigheten till banken med följden att skulden upphör. Det är i detta läge som advokatens förhandlingsförmåga och skicklighet är särskilt betydelsefull. På detta sätt kan advokaten förhindra en exekutiv försäljning och de olyckliga ekonomiska och känslomässiga följder som försäljningen innebär för en familj som har satt all sin tillit och entusiasm på låneinstituten.

Fråga advokaten
Denna fråga är besvarad av advokater på IURA:s Advokatbyrå som kommer att besvara fler frågor i kommande nummer. Har du någon fråga kan du e-posta den till: ulrica@iura.es
Ulrica Jonsson, Skandinavisk Representant, IURA Despacho Jurídico, tlf: 618 418 336.