Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Kära Läsare

Det har hållits bostadsmässa i Stockholm. Den regelbundet återkommande ”Köpa Hus Utomlands”-mässan hölls i Stockholm i slutet av februari. Och rapporterna därifrån är entusiastiska. Många fler besökare, ännu fler spanska utställare. Så många att de spanska utställarna skåpade ut de andra i antal


Bo Wennertorp, verksam som revisor här på Costa del Sol, är en ofta anlitad talare på de här mässorna och han kom tillbaka full av iver. ”Det var fullsatt överallt”, sa han. ”Seminarierna fördubblades och ändå fick folk stå utanför, eftersom det inte fanns plats”, sa han. Skriv om det sa vi, förklara varför du tror att det är så sa vi. Och det gjorde han:

1. Den svenska kronan är stark.
2. Huspriserna har sjunkit.
3. Svensk ekonomi är stark.
4. Spanien ligger på behagligt avstånd från Sverige.
5. En stor svensk grupp går i pension under de närmaste åren.

Men Bo Wennertorp höjer också ett lite uppmärksammande finger. Portugal har en bättre skattepolitik och drar  nytta av det. Han skriver:

”Enligt dubbelbeskattningsavtalet med Portugal utgår ingen SINK-skatt vid svenskarnas flytt till Portugal. Dessutom beskattas inte tjänstepension från Sverige i Portugal under den första tioårsperioden. I Portugal finns varken arvs- och gåvoskatt eller förmögenhetsskatt. Det är således ur skattesynpunkt mycket intressant för en svensk att flytta till Portugal.

Oops!

Ännu ett skäl att som spanien-svensk kämpa för att SINK-skatten slopas.
Det finns saker att göra även här nere i (den kommande) värmen.

Anders Olow
Chefredaktör