Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Svenskarna har åter upptäckt Spanien

Bo Wennertorp föreläser vid mässorna Köpa hus utomlands i Göteborg, Malmö och Stockholm
Bo Wennertorp föreläser vid mässorna Köpa hus utomlands i Göteborg, Malmö och Stockholm
Den 19-20 februari hölls en stor fastighetsmässa i Stockholm. Ett hundratal fastighetsmäklare från närmare 20 länder ställde ut sina objekt på mässan ”köpa bostad utomlands”. Ca 5.000 intresserade besökare kom till mässan. Ett trettital mäklare visade spanska objekt


Under mässan genomfördes ett antal olika seminarier. Dessa behandlade olika länder där en representant för landet berättade om hur ett fastighetsköp går till väga, skatteregler i detta land och annan information som kan vara av intresse inför ett fastighetsköp i det landet. De länder som seminariedeltagarna kunde lära sig om var Italien, Spanien Frankrike, Thailand, Malta och Turkiet. Seminerierna i övrigt behandlade områden som lånefinansiering, att pensionera sig utomlands och skattefrågor vid flytt till utlandet samt att köpa via bolag.

Det ur spansk synpunkt glädjande var det enorma intresset för Spanien. Antalet mäklare som representerade Spanien var stort.  Det helt dominerande landet vad avser antalet utställare var Spanien. Spanienseminarierna, som leddes av Bo Wennertorp som till vardags arbetar vid den svenska revisionsbyrån Global Accounting i Marbella, fick fördubblas på grund av det enorma intresset för Spanien. Trots det utökade antalet seminarier var lokalen alltid fullsatt. De utställare som sålde spanska objekt hade hela helgen fullt upp med att ta hand om besökarna som ville köpa en bostad i Spanien.  Således ett stort intresse för att köpa hus i Spanien.

Varför har svenskarnas intresse för Spanien återvänt? Det torde vara flera faktorer som samverkar. Den svenska kronan är stark. För bara ett par år sedan kostade en euro över 11 kr. Nu kostar euron runt 8,75 kr. Kronan har således stigit i värde ca 30 %. Vidare har huspriserna sjunkit i Spanien med 30-50%. Svensk ekonomi är stark. Förmodligen har Sverige en av Europas starkaste ekonomier. Det är relativt lätt att låna pengar för ett fastighetsköp. Spanien ligger på behagligt avstånd från Sverige. Antalet direktflyg från olika svenska flygplatser till flera spanska orter ökar hela tiden. En stor svensk grupp går i pension under de närmaste åren. Spanien lockar med flera olika områden som i sig är olika. Tex så har Kanarieöarna, Mallorca, Costa Blanca, Costa del Sol dragningskraft på olika sätt.

Men det finns även en uppstickare som lockar svenskar. Det är Portugal som har ett intressant skatteklimat. Enligt dubbelbeskattningsavtalet med Portugal utgår ingen SINKskatt vid svenskarnas flytt till Portugal. Men dessutom beskattas inte tjänstepension från Sverige i Portugal under den första tioårsperioden. I Portugal finns varken arvs- och gåvoskatt eller förmögenhetsskatt. Det är således ur skattesynpunkt mycket intressant för en svensk att flytta till Portugal.

Denna artikel har skrivits av Bo Wennertorp vid den svenska revisionsbyrån Global Accounting i Marbella som regelbundet håller föredrag om Spanien i Sverige. Du kan nå Bo på bosse@globalaccounting.es