Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

20 procent av elkunderna är på den avreglerade marknaden

Den andalusiska ministern Antonio Ávila med ansvar för ekonomi, utveckling och vetenskap, sa i samband med en presskonferens den 10 februari att Andalusien har 4,6 miljoner elkunder. 20 procent av dessa är kunder på den avreglerade energimarknaden medan 80 procent har den maximalt lagstadgad taxan, Tarifa de Último Recurso (TUR).


Enligt Ávila finns det 560.000 hushåll som har rätt till en så kallad ”bono social”, en hjälp till de mest utsatta grupperna i samhället, som har ett fryst elpris fram till 2013. Till dessa hör pensionärer, stora hushåll och familjer där samtliga familjemedlemmar är arbetslösa.
”Spaniens socialistiska regering ärvde ett energisystem med underskott där inkomsterna inte var tillräckliga för att täcka kostnaderna”, säger Ávila som konstaterar att avregleringen av energimarknaden som inleddes 2009 är en process som följer EU-direktiv.

Ávila säger till nyhetsbyrån Europa Press att den lagstadgade taxan Tarifa de Último Recurso (TUR) bestäms utifrån kostnaderna för tillgång, avgifter för användning av nät och kostnader för förnybar energi bland annat. Även transportkostnader och den finansiella kostnaden för underskottet inverkar på TUR-priset liksom hyra av elmätare, moms och andra skatter.

Elpriset steg med 9,8 procent från nyåret. I genomsnitt betyder det en prisstegring på 3,2 euro per månad.

Francisco I. Delgado hos oppositionspartiet Partido Popular menar att den andalusiska regeringen är ”oförmögen att ta itu med underskottet och att de desperat skyller på andra, de vill inte ta ansvar”.
I verkligheten handlar det om en prisökning på 54 euro på ett år, som drabbar samtliga hushåll i Spanien.
”Andalusien har fyra miljoner elkunder, 97 procent av dessa har kontrakt på tio kilowatt. Sedan 2004 har priset på el stigit med 40 procent”.