Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Vad händer med byggnationen på kusten?

Förvånansvärt många tror inte på en avmattning trots att mäklarna medger att det tar längre tid att sälja ett objekt idag
Förvånansvärt många tror inte på en avmattning trots att mäklarna medger att det tar längre tid att sälja ett objekt idag
Det har säkert inte undgått någon hur mycket det byggs längs hela Costa del Sol. Byggkranarna syns överallt. Många frågar sig säkert – blir det en kris eller kan det fortsätta så här?


Av Harry Ramfeldt

För några år sedan spådde bankerna att boomen skulle mattas av när spanjorerna och för den delen många européer, växlat om sina svarta besparingar till euro.
Man köpte nämligen lägenheter för sina gamla pesetas i stället för att växla sina sedlar till dollar, eftersom bankerna hade rapporteringsplikt vid växling av större kontantbelopp. Prisutvecklingen fortsatte emellertid med oförminskad kraft uppåt, i takt med att låneräntan sjönk. Sedan 1994 har priserna ökat med 141 procent!

Köpa lägenhet som spekulationsobjekt
Om man ser till hela Spanien, så byggs det mycket nästan överallt. Spanjoren har inte samma tradition som svenskarna att investera i aktier eller ha pengarna på banken. I stället har man stort förtroende för fastigheter, speciellt efter de sista årens värdeökning. Många ser också hyresinkomster som ett inflationssäkrat sätt att dryga ut sin framtida låga statliga pension.
En del investerare spekulerar även i en snabb värdeökning och t.o.m. belånar objekten kraftigt för att ha råd att köpa ännu fler lägenheter och därmed öka sin vinst.
Därför finns det för närvarande cirka tre miljoner tomma bostäder i Spanien, för vilka man hoppas att prisuppgången skall bli så stor att man kan sälja med god vinst. Bara i Marbella kommun står 60.000 omöblerade bostäder och väntar.

Störst i Europa på nybyggnation
Inte mycket tyder på att byggandet skulle upphöra tvärt. 2004 startades byggnationen av 675.000 nya bostäder vilket är 40 procent av all nybyggnation i hela EU.
100.000 objekt finansierades av utlänningar. Spanska folkets skuldsättning i hypotekslån ökade 2004 med 25 procent! Detta visar på att spanjoren hyser starkt framtidshopp även om den spanska centralbanken, liksom Valutafonden och OECD har höjt ett varningens finger. Man är väl mest orolig för att folk inte skall klara av lånen om räntan stiger.
Politiskt är det inte så lätt att bromsa utvecklingen. Byggindustrin, 18 procent av BNP, sysselsätter en stor del av befolkningen och är den största bidragande faktorn till den ekonomiska tillväxten.

Statligt bidrag vid uthyrning
Många spanska familjer är trångbodda. Den främsta orsaken är givetvis att dagens höga priser på bostäder gör det näst intill omöjligt för ungdomarna att flytta hemifrån, även om de har arbete. Dessutom är arbetslösheten bland ungdomarna hög, vilket inte gör saken bättre.
För att råda bot på problemet tänker regeringen ge bidrag för att stimulera till uthyrning av investeringsobjekten, så att fler bostäder blir tillgängliga.

Prisutvecklingen?
Nå, hur blir då den framtida prisutvecklingen? Förvånansvärt många tror inte på en avmattning trots att mäklarna medger att det tar längre tid att sälja ett objekt idag.
Den stora banken BBVA tror på 10 procent prisökning detta år och 5 procent nästa är. Den som lever får se…