Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Hallå där - Anita och Åke Rantatalo som röstade vid senaste kommunalvalet i Benahavís kommun 2007

Vad intresserar ni er främst för inom kommunalpolitiken?


Av Ola Josefsson

-Vi bor i en urbanisationen utanför tätorten, därför vill vi veta konkret hur skattemedlen blir fördelade och att dessa inte bara hamnar i tätorten. Vi är många som bor utanför tätorten. Vi är intresserad av att kunna se hur pengarna används.

Hur är informationen till utlänningarna?
-Den har blivit bättre och vi får veta vad som händer. Utlänningarna är i majoritet med britterna i topp. Jag fick e-post från kommunen att det var dags att registrera sig till valet före oktober månads utgång.

Åke Rantatalo berättar att även löftena har infriats. Vid förra valet var ett av löftena att det skulle ordnas med gatusopning inom tre månader, vilket det också gjorde. Engagemanget från kommunen har blivit bättre.
-Politiken måste anpassa sig och vara lyhörd vilka önskemålen är från invånarna. Benahavís har tidigare varit försiktiga med pengarna, vi har en bra kassa i kommunen trots att intäkterna från exempelvis byggnadstillstånden har minskat.

Åke saknar däremot mer rapportering om Benahavís i dagstidningen. Kommunen som är liten faller ofta bort i nyhetsrapporteringen, en lillebrorsmentalitet som hamnar i skuggan av Marbella och Estepona.
-Positiva saker i Benahavís är den låga fastighetstaxering samt sophämtning och underhåll som har förbättrats påtagligt.

Det är Partido Popular som styr i Benhavís. Valet 2007 var jämt, PP vann med 633 röster mot PSOE:s 504. Borgmästare är den juristutbildade José Antonio Mena Castilla.