Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Läckande tarmsyndromet

Nya rön visar att ”läckande tarm” kan förorsaka ett flertal kroniska sjukdomar. Tillståndet är troligtvis ännu okänt för de flesta läkare och annan hälsovårdspersonal


Av Matti Tolonen

Det är fråga om en ökad genomtränglighet av tarmens slemhinna: stora molekyler, bakterier, proteinfragment och andra ämnen kan tränga över i blodet och orsaka en hel rad symtom: magsmärtor, tarmluft, diarré, kronisk trötthet, depression, inflammation, hyperglykemi (hög blodsockernivå), allergiskt eksem, led- och muskelsmärtor, bestående lätt feber, livsmedelsintolerans, utslag, koncentrations- och minnesbesvär med mera.

Kan man kanske hitta nya förebyggande och botande medel genom att korrigera felet i tarmbarriären?
Tarmbarriären börjar läcka när det utvecklas ett gap mellan tunntarmens epitelceller varifrån bakterier, jästsvampar (t ex Candida albicans) och andra mikroorganismer, olika giftämnen samt otillräckligt nedbruten mat, kan tränga ut i blodbanan och orsaka följdsjukdom. Felet ligger i epitelcellernas koppling, så kallade ”tight junctions”. Tarmcellerna är länkade till varandra via två proteiner, occludin och claudin, som bygger upp kopplingen mellan cellerna.

Förutom dessa finns det ytterligare ett antal proteiner, som är viktiga för kopplingens funktion. Normalt cementerar proteinerna cellerna så tätt ihop, att inga lösliga ämnen kan diffundera genom slemhinnan. Då måste alla molekyler gå genom cellerna, vilka kan kontrollera trafiken. Men när kopplingen bryts, börjar oönskade ämnen läcka genom epitelskiktet vilket kan åstadkomma hälsoproblem. För att konstatera tillståndet får försökspersonen drick tvåslags socker, laktulos och mannitol, vilka inte bryts ner i tarmarna. Om dessa ämnen utsöndras i urinen, förmodar man att tarmen läcker.

Människor som lider (eller tror sig lida) av läckande tarm får oftast information om tillståndet och dess behandlingsmetoder någon annanstans än hos läkare: på Internet eller via andra patienter. Det finns inga officiella gängse rekommendationer heller. Man har prövat olika dieter, såsom gluten- och kaseinfri kost, svamp- och jästläkemedel, B12-vitamin och pre- och probiotika.

Enligt nya rön (http://tinyurl.com/yactj8m) kan ett naturmedel, berberin, motverka inflammationscytokiner, som ger upphov till läckande tarm. Man vet sedan gammalt, att berberin är effektiv mot jästsvampen Candida albicans, som anses vara en orsak till så kallad jästsyndrom. Den effektiva och säkra berberindosen är 2-3 tabletter dagligen. Berberin finns på välsorterade hälsokostaffärer på Solkusten.